zondag 9 mei 2021

Bioblitz Strengen

Van 24 april t/m 2 mei 2021 heb ik samen met een aantal personen in het gebied aan de westkant van de Strengen gezocht naar zoveel mogelijk soorten, een zogenaamde Bioblitz. Dat gebied is helemaal opnieuw ingericht, op een strook rondom na. Er blijken verschillende meningen te bestaan over deze herinrichting en eigenlijk iedereen is benieuwd hoe het zich zal gaan ontwikkelen. Vandaar deze Bioblitz. Het geeft een indruk van de startsituatie en een beginpunt van het herstel. 

De Bioblitz leverde ongeveer 244 soorten op, waarvan 172 met een hoge mate van zekerheid tot op soort zijn gedetermineerd.

Het overzicht per soortgroep:


dinsdag 6 april 2021

Alles plat, we beginnen opnieuw

Het hele gebied is eind maart tegen de vlakte gegaan. Na het parkeerterrein van de huurmij, is nu alle begroeiing tot op de grond verwijderd. Navraag leerde dat dit gedaan is om ervoor te zorgen dat de molen niet belemmerd wordt. Als de begroeiing te hoog wordt, vangt de onderste wiek onvoldoende wind en kan de molen uit balans raken, met alle gevolgen van dien.

18 maart, de meeste begroeiing is verwijderd. De volgende
dag zal de rest weggehaald worden.

zaterdag 23 januari 2021

Een nieuw jaar, nieuwe soorten

Toch maar besloten door te gaan met het zoeken van soorten in het gebied, ook al is een deel nu verdwenen onder betonplaten. We kijken wel hoe lang het interessant blijft. Vandaag waren het vooral de pissebedden die me trokken. Daar zat een 'nieuwe' soort voor het gebied tussen, de Veenribbel (Haplophthalmus danicus).

De Veenribbel, Haplophthalmus danicus, een kleintje.

zaterdag 16 januari 2021

"They paved paradise and put up a parking lot"

Als ik midden december 2020 het gebied inloop, worden de zandheuvels afgegraven en de overgroeide grindtegels verwijderd. Het zandlichaam wordt, letterlijk, met de grond gelijk gemaakt en de stenenhoop afgevoerd. Het hele stuk ten zuiden van de brug ligt overhoop. Het is een triest gezicht.

Een deel van het gebied is veranderd in een parkeerplaats.

zondag 8 november 2020

Het kleinere spul is er nog

Nu het kouder begint te worden, de bloemen grotendeels verdwijnen en de dagen korter worden, zijn het vooral de kleinere organismen die actief blijven. Daarbij moet je denken aan springstaarten, spinnen, dwergcicaden, (kleine) muggen en vliegen. De kevers zijn bijna helemaal verdwenen, om de winter als ei, larve of adult op een veilig verstopplekje door te brengen.

Lindbergina aurovittata, één van de aanwezige dwergcicaden.

maandag 5 oktober 2020

Stand van zaken

De afgelopen weken druk bezig geweest met werk en de herinrichting van het huis, waardoor ik veel minder tijd heb gehad om naar het gebied te gaan. Desondanks zijn er ook in deze tijd nieuwe soorten bijgekomen.

Zo trof ik deze week een vrouwtje aan van de Herfstmetaalwapenvlieg, Sargus bipunctatus. Ze bleef netjes zitten op een bramenblad.

Vrouwtje Herfstmetaalwapenvlieg, Sargus bipunctatus.