maandag 15 juni 2020

Soort van de week 4: Lisdoddetorretje - Telmatophilus typhae

Mijn zonen kunnen af en toe heerlijk mopperen over de beroerde naamgeving die biologen soms hebben verzonnen. Zo is het achterlijf van de Groene glazenmaker blauw en van de Blauwe glazenmaker (gedeeltelijk) groen, en is de Bidsprinkhaankreeft noch een bidsprinkhaan, noch een kreeft.

Gelukkig zijn andere namen wel logisch. Het Lisdoddetorretje heeft wel degelijk een innige relatie met de Lisdodde.

Telmatophilus typhae, Leiden 11 juni 2020.
De grotere families binnen de kevers weet ik wel te herkennen, maar de eerste keer dat ik het Lisdoddetorretje zag, wist ik niet goed waar ik het moest zoeken. Ook de determinatie-software van waarneming.nl kon er niet veel mee. De eerste suggestie was een sapwants, dus dat hielp mij niet verder.
En toen bedacht ik dus dat sommige namen wel logica bevatten en dat bepaalde relaties tussen planten en insecten heel specifiek zijn. Dus, even gezocht op kevernamen die de wetenschappelijke naam voor Lisdodde, Typhae, bevatten. Ik had ook de Nederlandse naam kunnen gebruiken, maar de Latijnse naam werkte deze keer ook. En zo achterhaalde ik dus de naam van deze kever.

Met zijn allen in een Lisdodde-bloeistengel, Leiden 3 juni 2020.

Het Lisdoddetorretje is lid van de Cryptophagidae (Dwergschimmelkevers). Dit kevertje legt haar eieren in de onrijpe mannelijke bloemen van de Grote lisdodde, Typha latifolia. Dit gebeurt in mei. De eieren komen na een dag of 4 uit en de larven voeden zich met de meeldraden en later de stuifmeelkorrels van de Lisdodde. Na drie vervellingen zijn de kevers eind juli volwassen.

Telmatophilus typhae, Leiden 11 juni 2020.

Wat betreft de naamgeving is er wat onduidelijkheid. Op waarneming.nl en in veel literatuur worden T. typhae en T. schoenherrii als 2 soorten beschouwd. Otero (2012) gaat er echter vanuit dat T. typhae en T. schoenherrii synoniem zijn. Misschien dat er daarom maar twee, oude, meldingen van T. schoenherrii op waarneming.nl staan. Verder komen de beschrijvingen uit Otero (2012) en Hoebeke & Wheeler (2000) niet helemaal overeen. Onder andere over de lengte zijn ze het niet eens, met een verschil van 3-4mm. Het geeft maar aan dat het lang niet altijd zo rechttoe rechtaan is als het om soortherkenning gaat.

Bronnen:

Hoebeke, E.R. and Wheeler, J.A., 2000. Telmatophilus typhae (FallĂ©n)(Coleoptera: Cryptophagidae), a palearctic Cattail Specialist. Proceedings of the Entomological Society of Washington102398, p.402.

Otero, J.C., 2012. Telmatophilus Heer, 1841 (Coleoptera: Cryptophagidae) of western Palaearctic region. Entomologica Fennica23(3), pp.113-120.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten