maandag 5 oktober 2020

Stand van zaken

De afgelopen weken druk bezig geweest met werk en de herinrichting van het huis, waardoor ik veel minder tijd heb gehad om naar het gebied te gaan. Desondanks zijn er ook in deze tijd nieuwe soorten bijgekomen.

Zo trof ik deze week een vrouwtje aan van de Herfstmetaalwapenvlieg, Sargus bipunctatus. Ze bleef netjes zitten op een bramenblad.

Vrouwtje Herfstmetaalwapenvlieg, Sargus bipunctatus.
Het aantal waargenomen soorten ligt al boven het doelaantal van 1000, maar ze zijn nog niet allemaal op naam gebracht. Sommige groepen vragen om specifieke literatuur waar ik niet over beschik of zijn niet met zekerheid te determineren van foto. Dat betekent bijvoorbeeld dat onduidelijk is hoeveel verschillende soorten sluipwespen ik heb waargenomen.

Een van de sluipwespen (Ichneumonidae) die niet op soort
is gedetermineerd. Mogelijk een Trychosis-soort.

Op waarneming.nl heb ik voor het gebied inmiddels 980 unieke namen ingevoerd. Van 839 namen ben ik redelijk zeker dat de determinatie klopt en 501 namen zijn gevalideerd. Ik spreek hier over namen, omdat 170 hiervan niet tot op soort zijn gedetermineerd, maar tot op een hoger taxonomisch niveau.

De verdeling van de waarnemingen over de soortgroepen:

Soortgroep Aantal soorten (min-max)
Amfibieën 4
Bijen, wespen en mieren 90-120
Dagvlinders 14
Geleedpotigen (overig)
72-74
Insecten (overig) 17-18
Kevers 160-191
Libellen 13
Mossen en korstmossen 1
Nachtvlinders en micro's 49-51
Overige ongewervelden 8
Paddenstoelen 6
Planten 134
Sprinkhanen en krekels 8
Vissen 5
Vliegen en muggen 219-267
Vogels 37
Wantsen, cicades en bladluizen 112-122
Weekdieren 28
Zoogdieren 3
Totaal 980-1104

Het minimum in de lijst telt als alle soorten die tot een bepaald niveau zijn gedetermineerd dezelfde soort blijken te zijn, bijvoorbeeld de 12 Ichneumonidae spec. behoren tot één soort. Dit is zeker niet het geval, maar het geeft wel een absoluut minimum.
Het maximum in de lijst telt als alle soorten die tot een bepaald niveau zijn gedetermineerd een verschillende soort zijn, bijvoorbeeld de 14 Staphylinidae spec. zijn ook daadwerkelijk 14 soorten. Ook dit is waarschijnlijk niet het geval.
Het werkelijke aantal soorten zal dus tussen deze twee waarden liggen en ik vermoed redelijk in het midden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten